Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

S priljubljeno izkaznico Hostelling International pomagajmo otrokom z manj priložnostmi

Popotniško združenje Slovenije z zadovoljstvom obvešča javnosti o uspešno zaključenem projektu digitalizacije Hostelling International (HI) izkaznic, ki omogočajo ugodnejše bivanje v vseh Youth Hostlih po svetu, dodatno pa imajo imetniki na voljo še nekaj deset tisoč popustov na vseh celinah. Slovo od plastičnih izkaznic pa, čeprav na simbolni ravni, prispeva tudi k ohranjanju okolja.

Vsi, ki boste naročili digitalno HI izkaznico s plačilom preko spletnega plačilnega sistema do konca julija 2024, pa boste osrečili tudi mlade z manj priložnostmi, saj smo se odločili, da polovico tako zbranih sredstev namenimo Rdečemu križu Slovenije, za letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču.

HI izkaznico lahko pridobite tudi brez plačila, z namenitvijo 1 % dohodnine za delovanje Popotniškega združenja Slovenije in prav tako pomagate otrokom z manj priložnostmi, saj se vsako leto večino tako pridobljenih sredstev nameni za letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču.

Izkaznico lahko pridobite na spletni strani Popotniškega združenja Slovenije.