Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Glavne dejavnosti in dosežki organizacije

Popotniško združenje Slovenije je trajnostno naravnana nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju mladinskega sektorja in spodbujanja razvoja turizma. Poslanstvo Združenja je spodbujanje mobilnosti mladih, mladinskega in trajnostnega popotništva, prostovoljstva in vzpostavitev kakovostne mreže mladinskih prenočišč. Cilj, ki mu sledimo, je izboljšanje medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja in dialoga ter krepitev vrednote miru. Za udejanjanje našega poslanstva se ukvarjamo z mnogoterimi dejavnostmi, ki vam jih bomo na kratko predstavili:

Mreža mladinskih prenočišč v Sloveniji

Mreža kakovostnih mladinskih prenočišč, ki jo s ponosom in vso odgovornostjo vodimo, je osnovni pogoj za razvoj in krepitev mladinskega dela in mobilnosti mladih. Smo del mednarodne mreže mladinskih prenočišč Hostelling International z bogato zgodovino na področju mobilnosti mladih. Z mrežo hostlov v Sloveniji, ki ima več kot stoletje stare korenine, ponujamo predvsem mladim med 15 in 30 letom starosti kakovostne prostore za izvajanje usposabljanj, izobraževanj, izmenjav in drugih aktivnosti mladih in mladinskih organizacij. Z namenom krepitve boljšega medsebojnega razumevanja v hostlih ni razlikovanj med rasami, narodnostmi, barvo, vero, spolom, spolno usmerjenostjo, družbenimi razredi in političnim prepričanjem. Hostli se nahajajo v različnih okoljih in ponujajo vsebine, ki omogočajo tako spoznavanje lepot podeželja kot tudi kulture in zgodovine mest ter s svojim zgledom spodbujajo k trajnostnemu načinu potovanja in življenja.

Zagotovo pa je za nenehen razvoj in rast potrebno ne le slediti trendom, ampak jih tudi ustvarjati. Tako smo v okviru Hostelling International vzpostavili program trajnosti in kakovosti HI-Q&S, na podlagi katerega lahko hostli pridobijo tudi certifikat kakovosti in trajnosti HI-Q&S, ki je eden od 12 priznanih certifikatov v Zeleni shemi slovenskega turizma in eden od štirih, ki ga priznava tudi najvišja mednarodna avtoriteta na tem področju Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Prostovoljstvo na Združenju

Prostovoljstvo razumemo kot temelj delovanja naše organizacije, zato smo dodobra razdelali program prostovoljstva, ki privablja mnoge, ki razumejo besede Marka Twaina, da so potovanja usodna za predsodke, fanatizem in ozkosrčnost. Prostovoljke in prostovoljci lahko na Združenju izbirajo med utečenimi oblikami prostovoljstva ali pa razvijajo nove. Utečene oblike prostovoljstva, ki se po potrebi posodabljajo, so predstavljene na naši spletni strani. Združenje je del mednarodnega programa HI Connect, v okviru katerega se lahko predvsem mladi prijavijo na prostovoljsko delo v tujini v okviru sorodnih organizacij, ki so članice Hostelling International.

Spletna revija Globetrotter

Globetrotter v prevodu sicer pomeni svetovni popotnik, za nas pa lasten medij, ki je od leta 2008 vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Dvojezična spletna revija Globetrotter, ki izhaja mesečno ali dvomesečno v slovenščini in angleščini, ponuja obilo zanimivih potopisov, izkušenj prostovoljk in prostovoljcev, spodbud k trajnostnemu razvoju in še mnogo več. Tisto, kar dela to popotniško revijo unikatno, pa je ekipa novinarjev, ki prostovoljno skrbi za njeno vsebino. K sodelovanju so povabljeni predvsem mladi med 15 in 30 letom, da spregovorijo o svojih popotniških izkušnjah in tako spodbudijo ostale k drugačnemu, poučnemu načinu potovanja.

Popotniška oddaja

V Združenju imamo tudi lastno oddajo Popotniški snep, v kateri razpravljamo o aktualnih popotniških tematikah, še posebej za mlade, in gostimo predvsem novinarke in novinarje popotniške revije Globetrotter. Glavni namen oddaje je prikazovanje pomena in prednosti mladinskega in trajnostnega turizma ter iskanje novih popotniških trendov. Prav tako pa je namen tudi podajanje raznih praktičnih popotniških nasvetov za brezskrbna, poučna in ugodna potovanja. Oddaje lahko spremljate v živo na Facebook kanalih, posnetke pa na YouTube kanalu Združenja. Vse epizode pa je možno poslušati tudi v aplikacijah za podkaste Spotify, Google Podcast in Apple Podcast.

Mednarodni projekt »Travel Different for Future«

S skupino mladih med 18 in 28 letom razvijamo delavnice, ki se dotikajo tematike trajnostnega turizma, in sicer z uporabo različnih interaktivnih metod in predstavitve trajnostnega turizma z vidika udeležencev. Delavnice se izvajajo na šolah z udeleženci starimi med 13 in 18 let, pri čemer uporabljamo peer-to-peer pristop, kjer mladi poučujejo mlade. Projektni cilj je z izobraževanjem spremeniti potovalne navade z namenom zmanjšanja negativnih posledic potovanj tako na okolje kot tudi na zaposlene v turizmu in prebivalce turističnih krajev. Mladinske raziskave redno poročajo o tem, da mladi vidijo zaščito okolja in podnebja kot najbolj pereč problem naših časov. Na delavnicah dobijo udeleženci ideje, nasvete in navdih za svoje počitnice in se naučijo, na kaj morajo biti pozorni, da je potovanje čim bolj trajnostno. Tako lažje razumejo vpliv potovanja na planet in kaj je potrebno storiti za spremembe.

Mladinska popotniška izkaznica

Gre za združitev dveh izkaznic, ki ju izdajata Popotniško združenje Slovenije, članica Hostelling International in SLOAM, Agencija za mlade, članica European Youth Card Association. Mladim med 15 in 30 letom tako omogočamo 10 % ugodnejše bivanje v mreži več kot 4.000 mladinskih prenočišč po svetu in preko 60 tisoč popustov po Evropi. S to združitvijo želimo predvsem okrepiti področje mobilnosti in aktivacije mladih v smeri družbeno odgovornega delovanja, saj se zavedamo, da komunikacija s pomočjo sodobne tehnologije in socialnih omrežij ne more in ne sme nadomestiti osebnih stikov, enako kot ogledi filmov iz naslanjača ne morejo zamenjati čarov potovanj.

Dobrodelna akcija »Otroško veselje na morju«

Popotniško združenje Slovenije spada med tiste organizacije, ki delujejo v javnem interesu in jim lahko dohodninski zavezanci v Republiki Sloveniji namenijo do 1 % dohodnine. Za nas je spodbujanje mobilnosti mladih, predvsem tistih z manj priložnostmi, izjemnega pomena in zato smo se z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču dogovorili, da večino tako zbranih sredstev namenimo za oddih otrok in mladih z manj priložnostmi v času jesenskih »krompirjevih počitnic«. Do sedaj smo omogočili brezplačne počitnice preko 10 otrokom iz socialno ogroženih družin.

Ostali projekti in programi

Ob vseh naštetih dejavnostih in dosežkih pa izvajamo tudi vrsto drugih mednarodnih in nacionalnih projektov ter programov z namenom uresničevanja osnovnega poslanstva. Za vse našteto pa nam že vrsto let pomagajo Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Urad RS za mladino, Ministrstvo RS za javno upravo, v posameznih mladinskih izmenjavah, usposabljanjih in prostovoljstvu pa tudi Zavod MOVIT preko programa Erasmus+.