Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Posebna ponudba

Ker za vas želimo kar najugodnejše in najbolj doživeto bivanje v naših hostlih HI, za vas pripravljamo vedno nove, privlačne pakete, ugodnosti in akcije, ki bodo vaše bivanje še poenostavile. Paketi bodo povezani z akcijskimi cenami prenočitev in številnimi aktivnostmi, ki jih ponujajo naši hostli. Popusti bodo primerni za vse vrste skupin, družin in tudi za samostojne popotnike. Vse, kar morate storiti, je, da redno spremljate našo spletno stran, kjer bomo objavljali vse akcije in ugodnosti naših hostlov HI. Nato vas bo od novih dogodivščin ločil le še klik.

Akcije naših hostlov